Loggan

Ukulelespelens logga med de fem ukulelerna i de klassiska ukulelespelsfärgerna sammanlänkade på det klassiska ukulelespelsviset är naturligtvis varumärkesskyddad liksom Thomas Allanders konstprojekt.varumärket2