Funktionärer/volontärer

Jag vill rikta ett stort tack till alla funktionärer/volontärer som ställt upp helt ideellt och gjort en heroisk insats för ukulelens sak. Allt från praktiskt fixande till organisatoriska prestationer. TACK! Vi var ungefär dubbelt så många som på bilden nedan.

kepsulelerna bugar

”ukulelemannen” Thomas Allander