Program

HÅLLTIDER LÖRDAG 3 SEPTEMBER
12:00 Kassorna öppnar. Var där i god tid.
12:00 AIR MAIIL BIG BAND kör igång
12:15 James Hollingworth
12:25 Ukulelemannen + Three Dames
12:45 Hawaiian Novelty Duo
13:00 Invigning, fackelelen anländer, parad, tal
13:30 Östen med Resten
13:50 Ukulele Uff
14:20 Elvira Bira
14:30 Fällmans Ukuleleorkester
14:40 Nils Pils & Pär Bärs
15:00 Shigeto Takahashi
15:20 AIR MAIL BIG BAND + Ukulelemannen
16:00 Världsrekordförsöket
17:00 ca     Slut
Allspel stoppas in efter behov
Presentatör: Roger Westberg

Kl 13.00 ljuder den nykomponerade högtidsmarschen Ukulelehymnen medan olika grupper, klasser och nationaliteter defilerar förbi åskådarna. (Nyskrivet roligt arrangemang för storband av Alexander Freudenthal) Sedan ”ärevarvet” tillryggalagts lyssnar man in en modulation från ukuleleförhatliga Bb-dur till ukulelevänliga A-dur efter vilken ukulelespelarna efter behag kan hänga på med text och ackord: ”Vi som fått uke…” . Skriv ut Ukulelehymnen och öva den redan nu till storbandskompet nedan!  Obs Ukulelehymnen är INTE Rekordlåten. Rekordlåten har du under fliken Rekordlåten.

Fler verser finns men de spar vi till ett annat tillfälle.

Ropen skalla – uke åt alla! Dofter av mat och kaffe blandas medan ukelösa går runt bland stånden och provar sig fram i ukuleleutbudet.

Artisterna tävlar oavbrutet om publikens gunst med allt det som UKULELESPELEN tillhörer. Kast med liten ukulele ses dock med ogillande…

Kl 16.00 ca
När Stadiongrytan kokat upp sig ordentligt under flera timmar är vi äntligen framme vid det världsrekordförsöket då alla ukulelespelare ska räknas in i enlighet med Guinness World Records stränga regelverk och rekordförsöket genomföras. Mer om detta senare, men så mycket kan sägas, att ukulelespelarna noggrant måste räknas. Beroende på hur många vi blir kan det göras på olika sätt. Endera genom att deltagarna ställer upp sig i löparbanorna i grupper om 8 i bredd och 6 rader plus 2 ”härförare” med gruppens nummer = 50 i varje grupp. Eller helt enkelt genom att man redan på läktarna delar upp sig i 50-grupper, i ”fållor”, så att varje grupp där får varsin kontrollant.

Kl 17.00
Till allas sorg måste Ukulelespelen 2016 förr eller senare förklaras avslutade. Under förutsättning att världsrekordförsöket är genomfört stänger vi kl 17. Men vi hinner säkert med några allspelslåtar till dessförinnan!

OBSERVERA. Tiderna ovan kan komma att justeras. Följ oss här.

Som på andra festivaler kommer man alltså att kunna köpa mat, kaffe och läsk samt på denna även beskåda musikhandlares utbud av ukuleler och ukulelerelaterade varor.
grill

Stockholm Catering. Printa gärna ut Ukulelespelens affisch och anslå än här, än där.