Om Ukulelespelen

Förstasidesnyhet i lokalpressen!

Om delar av publiken därtill kommer att kunna kalla sig VÄRLDENS STÖRSTA UKULELEORKESTER så är det inte helt fel. Efter Olympiska Spelen i Rio den 5-21 augusti 2016 känns det helt naturligt att UKULELESPELEN i Stockholm tar vid. Det viktiga är inte att lyckas klå någon annan utan bara att komma samman i glädje och gamman! Lördagen den 3 september 2016!

Bakom Ukulelespelen
Ukulelemannen har, för att kunna ro iland detta projekt, till sig knutit en arbetsgrupp. I den ingår folk som har tagit på sig olika arbetsuppgifter, andra utgör värdefullt bollplank. Några var med vid ukulelefestivalen på Långholmen 2007, andra är helt nya.
Till sommaren kommer det att behövas en hel del volontärer som vill hjälpa till och stå i kassorna dagen U, vara artistvärdar eller kontrollanter vid det avslutande världsrekordförsöket. Längre fram kan man anmäla sig till detta.

Påsken är över men ”äggulelen” från Jens Ahlbom får ligga kvar.

äggulele