Guinness villkor

En punkt av särskilt intresse för deltagarna lyder i korthet: ”Guinness World Records (GWR) kräver att minderåriga måste ha målsmans skriftliga tillstånd för att få räknas med i rekordförsöket.”
Sedan vi slog Guinness-rekord förra gången har alltså en regelskärpning skett. Här har du en intyg som du kan skriva ut och fylla i. Läs också mer på fliken Försöksproceduren.

I sin helhet med lite fler ord:
1.2 Om du eller någon av människorna som deltar i rekordförsöket är under 18 års ålder eller betraktas som minderårig under de lagar som gäller där försöket görs måste din målsman läsa dessa Villkor och samtycka å dina vägnar att ditt rekordförsök gäller enligt dessa villkor. Om du enligt gällande lagar betraktas som minderårig då du läser och accepterar detta dokument och din förälder eller vårdnadshavare inte har läst och accepterat detta dokument eller om den relevanta lagstiftningen inte godtar dokument som undertecknas av målsman kommer ditt rekordförsök inte att vara giltigt eller erkänt av GWR.