Världsrekordlåten

För deltagande i världsrekordsförsöket krävs att smidigt kunna byta mellan de tre enkla ackorden D, A7 och G i rekordlåten ”De’ har ’ru gjort för mej”. Observera, du behöver inte kunna sjunga till. Det förekommer D7 på ett ställe, men det går utmärkt att spela D där också. För minderårig krävs enkelt tillstånd från målsman att kunna visas upp. Se fliken Guinness villkor.

Världsrekordlåten att kolla in på 3 olika sätt med D-stämd ukulele (C-stämd se nedtill)
Som TEXT med ACKORD , som NOTER eller KLINGANDE från ljudspåret nedan i långsam övningsversion. Eller alla samtidigt. Skriv gärna ut och sprid. Verserna har samma ackordserie som refrängen.

DA7GD7

 

 

 

Musiken och texterna har ukulelemannen totat ihop. 10 verser med refräng emellan räcker till de 5 minuter som Guinness kräver. Obs en ”vilotakt” instoppad efter varje refräng. ”Plingelinget” kan sjungas och kompas som vanligt, men kan också spelas på ukulelens lösa yttersträngar, som en liten ljudlogga (överkurs). Kompet är hela tiden detsamma.

 

Nattlig live-inspelning
Ljudspåret och videon nedan är från en nattlig live-inspelning i för högt tempo. En vers saknas och meloditonen på det andra ”mej:et” lite si och så. Lite som allsång alltså, men vill du även lära dig melodin exakt så får du kolla noterna och lyssna ovan. Knorren på slutet i denna upptagning kommer inte att spelas vid rekordförsöket.


Observera att om du äger den avsevärt större ukulelen, den s k konsertukulelen, så är den vanligen C-stämd, dvs en helton under den vanliga D-stämda (sopranukulelen). Oavsett stämning så måste du spela i samma klingande D-dur som övriga deltagare. Om du vill hålla kvar vid de lättaste ackordgreppen  så har du 3 alternativ: 1)  Tillfälligt låna en sopranukulele, 2) Stämma upp konsertukulelen en helton, 3) Sätta en capo på andra bandet (se video). Men om du vill ta D och de andra ackorden på din C-stämda ukulele så får du lära dig andra grepp. Se nedanstående grepptabell. Gäller alltså endast C-stämd ukulele och passar till Rekordlåten.

DforCtunedA7forCtunedGforCtunedD7forCtuned

Om du är bra på barréackord (ett av fingrar över alla strängar) så finns ett så kallat långt D också.longDforCtuned