Anmälan

Den som köper biljett ombeds ange om man avser delta i rekordförsöket. Det är allt. Någon särskild anmälan därutöver behövs ej. Det är endast för att ge arrangören en fingervisning om antalet. Deltagarna registreras inte individuellt. Det enda som vid rekordförsöket räknas är antalet ukulelespelare som spelar Rekordlåten på ett tillfredsställande sätt, dvs håller takten och byter ackord när man ska. Resultatet kommer senare att offentliggöras och ett certifikat kunna tankas ner. För att styrka att man själv var där och deltog så kan man köpa den dekal som för deltagarna finns att inhandla för en billig penning endast dagen U  i samband med rekordförsöket.

Eftersom barn upp till och med 12 år går in gratis krävs alltså inte biljett för att deltaga i rekordförsöket, men de har förstås full rätt att göra det ändå. Läs mer.