Fackelelen

Fackelelebäraren Tobias Dipaolo anlände Stadion i tid för invigningen. Han var inte ens svettig…lopare