Dekal för ukulele och deltagarbevis

Klistra gärna den lilla dekalen på ukulelen som ett minne och bevis på deltagande. Den kan även klistras på deltagarbeviset/certifikatet som nu finns att ladda ner här.
nyadekalen